Področja

Športna joga

Tradicionalna joga

Registracija dejavnosti s.p., d.o.o. ali društva pri AJPESu

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (s.p., d.o.o. in društva)

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (za s.p. in d.o.o.) ali

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (za društva)

Zakonodaja

Učitelji joge so podvrženi Zakonu o športu Učitelji joge NISO podvrženi Zakonu o športu

Šole joge, ki izvajajo učiteljske programe

Potrebna je prijava programa usposabljanja za učitelja joge na MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Prijava programa usposabljanja za učitelja joge ni potrebna.
Obstoječi certifikati učiteljev joge Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge NE veljajo. Potrebno se je dodatno izobraziti pri akreditiranih ponudnikih športne joge, ki imajo prijavljen program usposabljanja na MIZŠ. Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge veljajo.

Preverjanje certifikatov

Inšpekcija  preverja certifikate

Certifikati se ne preverjajo

Vadbeni prostor

Vadba se odvija v športnih objektih. Vadba se odvija v poslovnih prostorih.

Za več informacij nam pišite na info@jogafederacija.si.