Poslanstvo in vizija

Zakaj Joga federacija

Joga federacija Slovenije je nastala z namenom povezati različne subjekte, ki delujejo na področju joge ne glede na šolo, učitelja ali zvrst joge, ki jo prakticirajo z namenom ohranjanja tradicije joge kot primarno duhovne discipline. Člani JFS smo varuhi zagovorniki tradicionalne joge. V JFS se zavzemamo za ureditev in zaščito statusa in dela vseh, ki se z jogo profesionalno ukvarjajo.

Področje joge v Sloveniji še ni urejeno. Zato bomo skupaj zastavili in zagotovili strokovno rešitev, s katero bo trajno urejen status strokovnih sodelavcev, ki poučujejo jogo ter izvajalcev izobraževalnih programov na način, da:

 • bo enakopravna za vse subjekte, ki delujejo na področju joge na strokoven način,
 • bo zagotavljaja minimalne standarde strokovnega znanja joge in sistem preverjanja ter
 • bo na državnem nivoju trajno uredila področje joge.

V JFS so dobrodošli vsi, ki želijo na transparenten način delovati in ureseničevati skupne cilje s področja joge v duhu enakopravnosti, pravičnosti in strokovnosti.

Naši cilji

Naš prvi cilj je urediti področje joge na strokovnih temeljih na način, da bo pravičen in enakopraven za vse, ki spoštujejo smernice, načela in standarde zveze.

Ostali cilji so tudi:

 1. varovati vsebino joge kot brezčasne vede, ki izhaja iz več tisočletne znanosti o fizičnem, moralnem, mentalnem in spiritualnem dobrem počutju, zdravju in sreči človeka kot celote;
 2. skrbeti ter zaščititi jogo kot avtohtono indijsko tradicijo pred napačnim, zavajajočim, neprofesionalnim ali nestrokovnim pojmovanjem oz. promoviranjem joge ali uporabo imena joga za dejavnosti, ki nimajo povezave z jogo kot avtohtono indijsko tradicijo;
 3. informirati in ozaveščati strokovno in splošno javnost o vsebinah, ki se dotikajo joge;
 4. obikovati in urediti kredibilni sistem izobraževanja strokovnih kadrov na področju joge ter si prizadevati za kvalitetno in profesionalno ponudbo različnih programov joge;
 5. zagotavljati boljše pogoje za razvoj joge v Sloveniji,
 6. združevati kadrovske, programske in druge vire s katerimi članice razpolagajo in upravljajo.
 7. spodbujati znanstveno raziskovanje na področju joge ter skrbeti za primerno promocijo joge;
 8. uveljaviti jogo kot svetovno dediščino v domačem in mednarodnem prostoru;
 9. soustvarjati okolje, v katerem bo joga ena izmed pomembnejših mehanizmov, ki bo ohranjal in krepil dobro počutje vseh ljudi vključenih v slovenski prostor in bo spodbujal razvoj družbenih veščin posameznika ter bo pripomogel h krepitvi prijaznega, strpnega in kulturnega  okolja;
 10. zavzemanje za status joge kot interdisciplinarne vede;
 11. zavzemanje za kontinuirano in redno izobraževanje strokovnih sodelavcev, ki jogo poučujejo;
 12. neodvisno in suvereno določati smernice, pogoje, standarde in merila za strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja;
 13. oblikovati sistematičen register verificiranih in certificiranih  učiteljev joge in izvajalcev izobraževalnih programov na področju joge v Sloveniji
 14. določati in urejati pogoje za delovanje različnih dejavnosti joge v Sloveniji;
 15. po potrebi oblikovati sekcije, ki delujejo samostojno in sledijo sistemu joge, ki je specifičen glede na tradicijo, učitelja ali druge posebnosti;