Pismo predsednika

OBVESTILO UČITELJEM JOGE V SLOVENIJI (12.5. 2016)

V Sloveniji med učitelji joge obstajajo nejasnosti o sprejetem sklepu Strokovnega sveta RS za šport, pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) z dne 13.5.2014, ki je nastal po 16. redni seji Strokovnega sveta RS za šport in govori o usposabljanju strokovnih sodelavcev na področju športa oz. športne rekreacije ter temelji na 26. členu Zakona o športu.

Ker velika večina učiteljev joge nima celostnega vpogleda v situacijo, želimo s tem dopisom posredovati informacije, ki se dotikajo vsakogar, ki poučuje jogo v Sloveniji.

Sprejeti sklep Strokovnega sveta RS za šport velja samo za tiste pravne osebe, ki imajo svoj strokovni program za usposabljanje učiteljev joge oddan in potrjen na MIZŠ.

To so:
– program Zveze joga društev Slovenije (Joga v vsakdanjem življenju)
– program Iyengar joga združenja Slovenije
– program Joga Združenja Slovenije

Na področju športa v Sloveniji se morajo po Zakonu o športu vsi strokovni delavci (to pomeni tudi inštruktorji, učitelji, vaditelji joge, ki poučujejo »športno jogo«) usposabljati in izobraževati pri pristojnih inštitucijah v Sloveniji s področja športa; to so npr. Fakulteta za šport, Joga v vsakdanjem življenju ter druge pooblaščene organizacije s strani MIZŠ.

Joga Federacija Slovenije:

Novembra 2015 je bila v Sloveniji ustanovljena Joga Federacija Slovenije (v nadaljevanju JFS), z namenom povezovanja učiteljev joge iz različnih tradicij ali šol joge. Naš osnovni cilj je skrb ter zaščita joge kot avtohtone indijske tradicije.
Od samega začetka si prizadevamo za ureditev statusa joge kot interdisciplinarne vede, kjer se dopuščajo različni pristopi in tradicije.
Ustanovitelji JFS se zavzemamo za stališče, da JOGA NI ŠPORT. Področje joge se po našem prepričanju lahko ureja le z aktivno participacijo vseh tistih, ki na področju joge delujemo in se z njo ukvarjamo profesionalno ter jo razumemo široko, predvsem kot notranji (duhovni) proces. Kakršnokoli enostransko urejanje joge razumemo kot diskriminacijo.
Želimo si odprtega dialoga z vsemi zainteresiranimi za razvoj joge v SLO in zagovarjamo predvsem višjo kakovost na področju izobraževanj za učitelje joge.
S trdim delom, ki traja od novembra 2014 ter močno voljo in angažiranostjo posameznikov iz Joga federacije Slovenije smo dosegli, da se na MIZŠ zavedajo, da v SLO ne obstaja samo ena zvrst joge ter da je jogo nemogoče razumeti samo kot fizično vadbo. V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami s področja joge ter s pomočjo odvetnikov smo zastopali interes učiteljev joge, ki jogo razumemo in jo tudi poučujemo kot celostno jogijsko prakso, tako kot jo je opredelil Patanjali v Joga Sutrah.
Ta rezultat smo dosegli tudi z dopisom in peticijo “Joga ni šport”, ki sta bila poslana na MIZŠ dne 31.3.2015 ter z mnogimi pogajanji, ki zdaj v generalnem jogo v SLO delijo na »športno« in »tradicionalno«.
Rezultat našega dela je, da se fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z jogo lahko opredelijo kakšno jogo poučujejo. V prihodnje bodo inšpektorji preverjali samo tiste certifikate oz. diplome šol, katerih strokovni programi so vloženi na MIZŠ. Te programe je MIZŠ potrdilo in s tem imajo pravico do nadzora. Drugih certifikatov in diplom ne bodo pregledovali, saj nimajo za to pristojnosti.

Prihodnost:

Kdorkoli bo želel poučevati jogo bo moral registrirati svojo dejavnost. Možnosti je več: registrirate lahko s.p., d.o.o., društvo, zavod ali kaj drugega. Vsako dejavnost je treba opredeliti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) ter jo vpisati v Poslovni register Republike Slovenije (PRS). Postopek vodi AJPES – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve.

Do nedavnega je bilo skoraj nepomembno pod katero šifro ste registrirali svojo dejavnost. Temu ni več tako, saj je le to lahko pomembna razlika pri obisku inšpekcije.

Uradniki ob navedbi dejavnosti – joga – svetujejo šifro 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije. Vsi, ki imajo registrirano svojo dejavnost pod omenjeno šifro, se morajo po Zakonu o športu izobraževati v okviru pristojnih športnih inštitucij in drugih organizacijah, ter jim osnovna diploma iz joge (učiteljski tečaji pridobljeni v tujini ali v SLO) ne zadostuje za samostojno delo.

Ker pričakujemo, da bodo mnoge spremembe na področju urejanja joge in statusa učiteljev joge zahtevale naše povezovanje, komuniciranje, združevanje, predvsem pa razumevanje trenutno nastale problematike, te toplo vabimo, da se nam pridružiš in aktivno sodeluješ pri urejanju področja joge, ki za nas nikakor ne more biti šport.

Zanimiv je članek, ki je bil nedavno objavljen na Planetu Siol v katerem Alenka Dovžan govori ravno o podaljševanju licenc na področju smučanja in kako ne more učiti smučanja; razen, če vsako leto plača 500€ za podaljšanje licence.
Ker nekaj podobnega pričakujemo tudi v prihodnosti na področju joge, ti posredujemo vir članka.

Vir:
http://www.siol.net/…/zakon_o_sportu_bo_peter_prevc_prodaja…

Vse informacije o delovanju JFS in ažurne novice s področja joge v Sloveniji najdeš na spletni strani www.jogafederacija.si, tudi informacije kako se včlaniti in kakšni so pogoji članstva http://www.jogafederacija.si/o-nas/clanstvo/.

Splošno:

Primarne naloge JFS so:

– povezovanje vseh, ki se z jogo strokovno ukvarjajo ne glede na šolo, učitelja ali zvrst joge

– zaščititi interes joga učiteljev v Sloveniji, ki se ne strinjajo, da je joga šport,

– informirati in ozaveščati javnost o vsebinah, ki se dotikajo joge (v preteklosti se je izkazalo, da so krožile ne točne informacije z namenom zavajanja)

– nuditi podporo svojim članom.

V Sloveniji ne obstaja enoten sistem izobraževanja na področju joge, enako je tudi v tujini, saj so pristopi v jogi zelo različni. Ni licenc ali dovoljenja za delo na področju joge (op. kot npr obrtno dovoljenje). Uradno še ne obstajajo organizacije, ki bi verificirale ali nostrificirale vaše diplome s področja joge, prav tako ni akreditiranih šol joge.

Namaste!

Tomaž Avsenik, odvetnik, predsednik JFS