Včlani se

Zakaj pristopiti k Joga Federaciji Slovenije?

  • Če želiš biti informiran-a o vsem kar se trenutno pripravlja na področju joge v zvezi z izobraževanjem učiteljev joge.
  • Če želiš biti del največje organizacije na področju joge v SLO, kjer smo se združili predstavniki različnih tradicij in šol joge z namenom ureditve in zaščite statusa in dela vseh, ki se z jogo profesionalno ukvarjajo.
  • Če želiš kot učitelj-ica joge, kot lastnik-ica joga studia ali kot organizator joga programov delovati v skladu s pravili na področju joge.
  • Če se želiš izogniti nepotrebnim stroškom, ki jih država predvideva za vse, ki se z jogo ukvarjajo.
  • Če želiš prispevati s svojim znanjem in izkušnjami za razvoj joge v SLO.
  • Če se želiš priključiti skupini s podobnimi interesi, delovati družbeno odgovorno in se skupaj z nami zavzemati za pravice učiteljev joge.
  • Če želiš, da ti pomagamo z informacijami na tvoji jogijski poti.
  • Če verjameš v sodelovanje, vzajemno delovanje in ustvarjanje višje kakovosti življenja s pomočjo jogijskih principov.
  • Če želiš biti del skupine nasmejanih in zabavnih ljudi, ki jih povezuje ljubezen do joge.

Živimo v demokratični državi, kjer se mora posameznik prepogosto boriti za pravice, ki so zapisane v Ustavi RS. Živimo v času, ko vlada elitizem in je korupcija prej pravilo kot izjema. Živimo v času, ko država piše zakone in jih hkrati sama krši brez sramu in posledic. Živimo v času negotovosti, kjer smo kot posamezniki ranljivi, še posebej, če nimamo dobre socialne mreže.

Zato je nujno, da se posamezniki povezujemo v skupine, skupine s podobnimi interesi. Sodelovanje in povezovanje je ključ za boljše življenje, za uspeh na mnogih področjih. Dobro organizirana skupina, ki se povezuje ter sledi podobnim vrednotam in prepričanjem pa ima moč. Moč, da brani svoje pravice ter moč, da ustvarja v duhu svojih vrednot.

Zakaj potrebujemo moč? Zakaj se povezovati? Zakaj pristopiti k JFS?

Joga federacija Slovenije (JFS) je nastala kot odziv na držo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki skupaj z nekaterimi »vplivnimi« posamezniki želi področje joge urediti v nasprotju s tem kar joga uči, v nasprotju s tradicijo joge in predvsem v nasprotju s strokovnimi izhodišči, ki veljajo v mednarodnih jogijskih krogih.

JFS je nastala iz prepričanja, da je v »slogi moč«, da se skupaj zmoremo zoperstaviti vsem, ki nam želijo oklestiti možnosti za delo in razvoj na področju joge.

JFS je nastala tudi zato, ker se zavedamo, da je razpršena, nepovezana skupina posameznikov (jogijev) lahka tarča države ali drugih posameznikov, ki si želijo področje joge prisvojiti in vsem vsiliti svoj sistem izobraževanja in delovanja na področju joge.

Kdo je lahko član?

Redni član Joga federacije Slovenije je lahko organizacija ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, katere primarna dejavnost je joga. S podpisom pristopne izjave in pogodbe, sprejemom statuta JFS ter plačilom članarine, organizacija postane redna članica Joga federacije Slovenije.

Izredni člani JFS so fizične in pravne osebe, katere s podpisom pristopne izjave in pogodbe, sprejemom statuta JFS ter plačilom članarine, plačajo članarino in postanejo izredni člani Joga federacije Slovenije.

Informacije in registracija članstva info@joga-federacija.si

Kako se včlaniti?

Redni člani

Organizacija, ki se želi včlaniti v JFS mora zvezi dostaviti pisno pristopno izjavo na obrazcu, podpisati pristopno pogodbo in predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za včlanitev ter plačati članarino.
Letna članarina za organizacije znaša 100 EUR.
Za informacije in obrazce pišite na naslov:  info@joga-federacija.si

Izredni člani

Pravne in fizične osebe, ki se želijo včlaniti v JFS morajo zvezi dostaviti pisno pristopno izjavo na obrazcu, podpisati pristopno pogodbo ter plačati članarino.
Letna članarina za pravne in fizične osebe znaša 100 EUR.
Za informacije in obrazce pišite na naslov:  info@joga-federacija.si