Kronologija dogodkov Peticije Joga ni šport ter Ustanovitve Joga Federacije Slovenija

 • 13.5.2014 na 16. redni seji Strokovni svet Republike Slovenije za šport sprejme sledeče sklepe 16/233, 16/234 in 16/235.

SKLEP 16/233: Sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki ga je strokovni svet sprejel pod zaporedno številko 8 na svoji 6. seji dne 26.4.2006 in s katerim je določil, da joga ni šport, za katerega velja 26. Člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost, se razveljavi. To ima za posledico, da joga postane šport.
SKLEP 16/234: Na podlagi 5. Člena Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu se potrdijo programu usposabljanja Zveze joga društev Slovenije za pridobitev nazivov Vaditelj joge (strokovni delavec 1), Inštruktor joge (strokovni delavec 2) in Učitelj joge (strokovni delavec 3), in sicer za obdobje 13.5.2014 do 13.5.2018

SKLEP 16/235: Strokovni svet Republike Slovenije za šport Komisiji za programe usposabljanj in izobraževanj v športu ter Komisiji za pravne akte s področja športa nalaga, da v sodelovanju s pravno službo Direktorata za šport pripravita predlog sklepa glede prehodnega obdobja, v katerem si morajo posamezniki, ki trenutno vodijo vadbo joge, pridobiti ustrezno usposobljenost.

 • Ker so bili sklepi sprejeti na zaprti seji brez predhodnega obveščanja zainteresirane javnosti s področja joge, je informacija o spremembah sklepov prišla v javnost šele v mesecu novembru 2014. Posledično zaiteresirana javnost s področja joge ima veliko vprašanj in upravičenih skrbi zaradi novih sklepov.
 • Skupina učiteljev joge se samoiniciativno združi in prične z reševanjem nastalega zapleta. S pomočjo odvetnika Avsenik Tomaža, Aleš Jazbec in Irena Mihelič Makivić (B.K.S. Iyengar joga studio) ter Kaja Kastner (Ajurjoga – center za ajurvedo in jogo) napišejo dopis za Ministrstvo za šport (Strokovni svet RS za šport) ter Peticijo – Joga ni šport. Peticijo objavijo na spletu http://www.ipetitions.com/petition/joga-ni-sport
 • Pred pošiljanjem dopisa na Ministrstvo za šport se povežejo z Joga Združenjem Slovenije, katere predstavniki podprejo aktivnosti in objavijo Peticijo – Joga ni šport tudi na svoji spletni in FB strani.
 • 31.3.2015 se pošlje dopis na Ministrstvo za šport skupaj s Peticijo – Joga ni šport ter zbranimi podpisi.
 • V nadaljevanju skupina prične intenzivno sodelovati z Joga združenjem Slovenije, Snežo Vidovič in Blažem Jarcem (oba Sadhana joga studio). Usklajevalnih sestankov se udeležujejo: Tomaž Avsenik, Aleš Jazbec, Kaja Kastner, Sneža Vidovič, Blaž Jarc, Robert Honn, Alenka Košorok Humar in Daša Lakner.
 • V juniju 2015 dosežemo, da nas sprejmejo na sestanku na Ministrstvu za šport, kjer zahtevamo pojasnila glede sprejetih sklepov ter predstavimo zahteve peticije Joga ni šport. Nesprejemljivo za nas je monopolistično podeljevanje pristojnosti izobraževanja o jogi le enemu ponudniku – Zveza joga društev Slovenije (oz. Joga v vsakdanjem življenju) ter tudi nesmiselno vlaganje programov usposabljanja posameznih joga šol. Na sestanku prejmemo informacijo, da je bila komisija za sprejemanje programov ukinjena in da sedaj te programe sprejema Fakulteta za šport.
 • V nadaljnjih mesecih se, tudi na podlagi dobrega sodelovanja pri organizaciji prvega Mednarodnega dneva joge (21. Junij), dogovorimo za nadaljnje tesnejše sodelovanje in skupno organizirano nastopanje napram državi v obliki Zveze. K dogovorom pristopijo: Ajurjoga – center za ajurvedo in jogo, Art of Living, B.K.S. Iyengar joga studio, Joga združenje Slovenije, Sadhana joga studio in Tara joga center
 • V juliju in koncu avgusta pričnemo z aktivnostmi potrebnimi za ustanovitev Zveze.
 • Konec avgusta predstavniki Joga Združenja Slovenije (JZS) sporočijo odstop JZS pri ustanavljanju skupne Zveze, k sodelovanju pa se pridruži Združenje učiteljev Kundalini joge .
 • Novembra 2015 sledeča društva ustanovijo Joga Federacijo Slovenije, ki zastopa interese vseh joga učiteljev Slovenije:
 • Društvo Joga Slovenija-Društvo za boljšo kakovost življenja

  • Društvo učiteljev in ljubiteljev joge Slovenije

  • Društvo učiteljev joge AOL

  • Iyengar joga društvo

  • Združenje učiteljev Kundalini joge

 

 • 6.11.2015 Olimpijski komite Slovenije poda svoje mnenje o jogi, kot sledi –

”Ker ima joga veliko zvrsti ter v svojem bistvu širši pomen in ker zapisana definicija športa ne ponuja dokončnih opredelitev posameznih dejavnosti, menimo, da je pri sistemskem urejanju tega področja, smiselno ločevanje oblik joge, med tistimi oblikami, ki imajo pretežno za osnovni cilj telesno aktivnost vadečih in ostalimi oblikami joge.”

 • Iz zapisanega mnenja OKS sledijo sledeče posledice:
Področja

Športna joga

Tradicionalna joga

Registracija dejavnosti s.p., d.o.o. ali društva pri AJPESu

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (s.p., d.o.o. in društva)

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (za s.p. in d.o.o.) ali

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (za društva)

Zakonodaja

Učitelji joge so podvrženi Zakonu o športu Učitelji joge NISO podvrženi Zakonu o športu

Šole joge, ki izvajajo učiteljske programe

Potrebna je prijava programa usposabljanja za učitelja joge na MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Prijava programa usposabljanja za učitelja joge ni potrebna.
Obstoječi certifikati učiteljev joge Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge NE veljajo. Potrebno se je dodatno izobraziti pri akreditiranih ponudnikih športne joge, ki imajo prijavljen program usposabljanja na MIZŠ. Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge veljajo.

Preverjanje certifikatov

Inšpekcija preverja certifikate

Certifikati se ne preverjajo