Joga ni šport

Kronologija dogodkov Peticije Joga ni šport ter Ustanovitve Joga Federacije Slovenija

 • 5.2014 na 16. redni seji Strokovni svet Republike Slovenije za šport sprejme sledeče sklepe 16/233, 16/234 in 16/235.

SKLEP 16/233: Sklep Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki ga je strokovni svet sprejel pod zaporedno številko 8 na svoji 6. seji dne 26.4.2006 in s katerim je določil, da joga ni šport, za katerega velja 26. Člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost, se razveljavi. To ima za posledico, da joga postane šport.

SKLEP 16/234: Na podlagi 5. Člena Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu se potrdijo programu usposabljanja Zveze joga društev Slovenije za pridobitev nazivov Vaditelj joge (strokovni delavec 1), Inštruktor joge (strokovni delavec 2) in Učitelj joge (strokovni delavec 3), in sicer za obdobje 13.5.2014 do 13.5.2018

SKLEP 16/235: Strokovni svet Republike Slovenije za šport Komisiji za programe usposabljanj in izobraževanj v športu ter Komisiji za pravne akte s področja športa nalaga, da v sodelovanju s pravno službo Direktorata za šport pripravita predlog sklepa glede prehodnega obdobja, v katerem si morajo posamezniki, ki trenutno vodijo vadbo joge, pridobiti ustrezno usposobljenost.

 • Ker so bili sklepi sprejeti na zaprti seji brez predhodnega obveščanja zainteresirane javnosti s področja joge, je informacija o spremembah sklepov prišla v javnost šele v mesecu novembru 2014. Posledično zaiteresirana javnost s področja joge ima veliko vprašanj in upravičenih skrbi zaradi novih sklepov.
 • Skupina učiteljev joge se samoiniciativno združi in prične z reševanjem nastalega zapleta. S pomočjo odvetnika Avsenik Tomaža, Aleš Jazbec in Irena Mihelič Makivić (B.K.S. Iyengar joga studio) ter Kaja Kastner (Ajurjoga – center za ajurvedo in jogo) napišejo dopis za Ministrstvo za šport (Strokovni svet RS za šport) ter Peticijo – Joga ni šport. Peticijo objavijo na spletu http://www.ipetitions.com/petition/joga-ni-sport
 • Pred pošiljanjem dopisa na Ministrstvo za šport se povežejo z Joga Združenjem Slovenije, katere predstavniki podprejo aktivnosti in objavijo Peticijo – Joga ni šport tudi na svoji spletni in FB strani.
 • 3.2015 se pošlje dopis na Ministrstvo za šport skupaj s Peticijo – Joga ni šport ter zbranimi podpisi.
 • V nadaljevanju skupina prične intenzivno sodelovati z Joga združenjem Slovenije, Snežo Vidovič in Blažem Jarcem (oba Sadhana joga studio). Usklajevalnih sestankov se udeležujejo: Tomaž Avsenik, Aleš Jazbec, Kaja Kastner, Sneža Vidovič, Blaž Jarc, Robert Honn, Alenka Košorok Humar in Daša Lakner.
 • V juniju 2015 dosežemo, da nas sprejmejo na sestanku na Ministrstvu za šport, kjer zahtevamo pojasnila glede sprejetih sklepov ter predstavimo zahteve peticije Joga ni šport. Nesprejemljivo za nas je monopolistično podeljevanje pristojnosti izobraževanja o jogi le enemu ponudniku – Zveza joga društev Slovenije (oz. Joga v vsakdanjem življenju) ter tudi nesmiselno vlaganje programov usposabljanja posameznih joga šol. Na sestanku prejmemo informacijo, da je bila komisija za sprejemanje programov ukinjena in da sedaj te programe sprejema Fakulteta za šport.
 • V nadaljnjih mesecih se, tudi na podlagi dobrega sodelovanja pri organizaciji prvega Mednarodnega dneva joge (21. Junij), dogovorimo za nadaljnje tesnejše sodelovanje in skupno organizirano nastopanje napram državi v obliki Zveze. K dogovorom pristopijo: Ajurjoga – center za ajurvedo in jogo, Art of Living, B.K.S. Iyengar joga studio, Joga združenje Slovenije, Sadhana joga studio in Tara joga center
 • V juliju in koncu avgusta pričnemo z aktivnostmi potrebnimi za ustanovitev
 • Konec avgusta predstavniki Joga Združenja Slovenije (JZS) sporočijo odstop JZS pri ustanavljanju skupne Zveze, k sodelovanju pa se pridruži Združenje učiteljev Kundalini joge .
 • Novembra 2015 sledeča društva ustanovijo Joga Federacijo Slovenije, ki zastopa interese vseh joga učiteljev Slovenije:
 • Društvo Joga Slovenija-Društvo za boljšo kakovost življenja
 • Društvo učiteljev in ljubiteljev joge Slovenije
 • Društvo učiteljev joge AOL
 • Iyengar joga društvo
 • Združenje učiteljev Kundalini joge
 • 11.2015 Olimpijski komite Slovenije poda svoje mnenje o jogi, kot sledi –

”Ker ima joga veliko zvrsti ter v svojem bistvu širši pomen in ker zapisana definicija športa ne ponuja dokončnih opredelitev posameznih dejavnosti, menimo, da je pri sistemskem urejanju tega področja, smiselno ločevanje oblik joge, med tistimi oblikami, ki imajo pretežno za osnovni cilj telesno aktivnost vadečih in ostalimi oblikami joge.”

KAKŠNA JE RAZLIKA, MED JOGO KOT ŠPORTNO REKREACIJO IN JOGO, KI ZAGOVARJA TRADICIJO?

Spodnja tabela je izrednega pomena za vse učitelje joge, kajti vsak učitelj joge v Sloveniji se mora opredeliti, kakšno jogo poučuje. Iz te opredelitve sledijo različne zakonske zahteve in obveznosti.

 • Iz zapisanega mnenja OKS (Olimpijski komite Slovenije) sledijo sledeče posledice:
Področja

Športna joga

Tradicionalna joga

Registracija dejavnosti s.p., d.o.o. ali društva pri AJPESu

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (s.p., d.o.o. in društva)

Potrebno se je registrirati pod šifro:

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (za s.p. in d.o.o.) ali

94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (za društva)

Zakonodaja

Učitelji joge so podvrženi Zakonu o športu Učitelji joge NISO podvrženi Zakonu o športu

Šole joge, ki izvajajo učiteljske programe

Potrebna je prijava programa usposabljanja za učitelja joge na MIZŠ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

Prijava programa usposabljanja za učitelja joge ni potrebna.
Obstoječi certifikati učiteljev joge Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge NE veljajo. Potrebno se je dodatno izobraziti pri akreditiranih ponudnikih športne joge, ki imajo prijavljen program usposabljanja na MIZŠ. Obstoječi certifikati o izobraževanju iz joge veljajo.

Preverjanje certifikatov

Inšpekcija preverja certifikate

Certifikati se ne preverjajo

 

PETICIJA – JOGA NI ŠPORT

DOPIS MINISTRSTVU

STROKOVNI SVET RS ZA ŠPORT

Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana

 

ZADEVA: Veljavnost sklepa 6. seje Strokovnega sveta RS za šport z dne 26.04.2006, sklep 8 (»Joga ni šport«, za katerega velja 26. člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost)

Spoštovani!

Spodaj podpisane pravne osebe, ki se profesionalno ukvarjamo z izvajanjem tečajev in joga izobraževanji, posamezniki učitelji in učiteljice joge, ter fizične osebe, ki jogo vadimo (v nadaljevanju podpisniki), želimo izpostaviti problematiko z uvrščanjem joge med šport, ki je nastala po 20. redni seji Strokovnega sveta RS za šport z dne 25.11.2014. S tem namenom izpostavljamo štiri ključne točke, ki nosijo kot posledico izključitev joge iz konteksta športa ter usposabljanja strokovnega kadra iz ene zvrsti joge.

 

 1. JOGA NI ŠPORT

Opisati, kaj vse je joga, ni enostavno, saj joga zajema veliko več kot le raztezanje telesa. Dober približek kaj joga je, najdemo na uradni spletni strani društva Joga v vsakdanjem življenju (v nadaljevanju JVŽ):

”Morda ob besedi ‘joga’ pomislite na čilo in prožno telo v nenavadnem položaju, negibnega jogija v meditaciji ali pa na obsežno vzhodno filozofijo. Joga je vse to, vendar obenem tudi mnogo več. Pravzaprav je zelo težko v nekaj besedah povedati kaj je joga. Prav gotovo pa je joga eden izmed najbolj celovitih in univerzalnih sistemov oziroma pogledov na svet, človeka in ostala živa bitja ter celoten kozmos. Uči namreč, da je vse našteto neločljivo povezano ter da lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti potešimo svoj notranji nemir ter željo po znanju in trajni sreči. Joga je dragocen poklon indijskih modrecev, ki so dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja. Kljub temu, da je njen geografski izvor Indija, je njena več tisoč let stara modrost, univerzalna in večna.

Joga je splošen pojem, ki predstavlja celovitost vseh kozmičnih principov. Beseda ‘joga’ pomeni združitev. Z združevanjem posameznih elementov in kozmičnih sil je nastal naš planet in prav tako tudi celoten univerzum. V tem procesu stvarjenja se manifestira kozmični princip zedinjenja – lahko ga imenujemo Bog, kozmična energija, Ljubezen ali joga.”

Vir: http://www.jvvz.org/o-jogi-in-sistemu-jvvz/kaj-je-joga , dne 22.3.2015

Temu lahko dodamo, da je joga brezčasna veda, ki izhaja iz več tisočletne znanosti o fizičnem, moralnem, mentalnem in spiritualnem dobrem počutju, zdravju in sreči človeka kot celote. V nobenem izmed opisov ne najdemo besede šport. Hkrati pa se zavedamo, da tudi v jogi obstajajo tekmovanja na mednarodnih nivojih, kjer se izvajanje asan točkuje in ocenjuje po nekih normativih. Najboljši joga športniki pa za to, kar prikažejo s svojim telesom, dobijo nagrade oz. priznanja. Torej ocenjuje in točkuje se izključno in samo izvedba asan/e oz. jogijskega položaja. Vendar je to le ena osmina Patanjalijevih joga zakonov:

Yama – univerzalna etika: ne-ubijanje, ne-kraja, pravičnost, ne-jemanje, zadrževanje

Niyama – individualna etika: čistost, zadovoljstvo,skromnost, učenje, predanost višjim vrednotam

Asana – vadba telesnih položajev

Pranayama – vadba kontrole dihanja

Pratyahara – osamosvojitev uma odvisnosti od zunanjih občutkov in zaznav

Dharana – koncentracija: osredotočanje pozornosti na določene točke

Dhyana – meditacija

Samadhi – doživljanje stanja nadzavesti, dosežene z globoko meditacijo

Joga pripomore k umirjenosti in osredotočenosti uma, z namenom izvajanja nadaljnjih stopenj joge, ki imajo za cilj doseči samospoznanje. Iz vsega navedenega torej sledi, da joge kot celote, kot filozofije oz. vede o življenju, umu in njegovem umirjanju, ni mogoče umestiti v in pod nobeno športno aktivnost. Podpisniki sledimo tudi ostalim 7 zakonom joge, stopnjam, ki so povsem individualne in zahtevajo osebno izkušnjo. Učitelji/ce različnih stilov joge, ki poučujemo državljane Republike učimo stile, za katere smo mednarodno certificirani. Vso naše celostno znanje pa ima korenine v Indiji (kjer joga spada pod svoje Ministrstvo, le tekmovalni del joge pa pod Ministrstvo za šport).

 

 1. V JOGI OBSTAJAJO ŠTEVILNE ZVRSTI JOGE

Joga pozna številne različne stile. Naštete so le nekatere zvrsti, in to ni seznam vseh, po katerih je možno vaditi, se izobraževati ali pridobiti certifikat.

Acro joga, Agni joga, Ananda joga, Anu joga Ashtanga, Vinyasa joga, Bando joga, Bikram joga, Cardiac joga,Chair joga, Hatha joga, Hormonska joga, Integral joga, Iyengar joga, Jivamukti joga, Jnana joga, Karma joga, Kriya joga , Kundalini joga, Laughter joga, Maha joga, Naam joga, Paramhansa joga, Pranava joga, Rāja joga, Satyananda joga, Siddha joga, Sivananda joga, Taoist joga, TriBalance Hot joga, Tri joga, Vini joga, Vinyasa joga, Zen joga

Vsaka izmed zvrsti joge ima svoje poudarke, učenja in tehnike. Nekatere zvrsti so si enake, nekatere podobne in spet druge se popolnoma razlikujejo. Vse in vsaka izmed njih pa je unikatna v svojem celovitem učenju in znanju o jogi. Iz tega dejstva izhaja zaključek, da izobraževanje joge iz ene zvrsti oz. tehnike joge nikakor ne more zaobjeti vseh zvrsti joge, ki obstajajo. Nenazadnje, nekatere zvrsti joge telesnih položajev sploh ne vključujejo (npr. joga nidra, bhakti joga, jnana joga, karma joga).

 1. ZVEZA JOGA DRUŠTEV SLOVENIJE (v nadaljevanju ZJDS), KI JE IMENOVANA KOT NOSILEC IZVAJANJA PROGRAMA ZA USPOSABLJANJE, NE PREDSTAVLJA RAZLIČNIH ZVRSTI JOGE, KI SO PRISOTNE V SLOVENSKEM PROSTORU, TEMVEČ SAMO ENO ZVRST – ZVRST JOGA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

ZJDS, ki je imenovana kot nosilec izvajanja programa za usposabljanje strokovnih delavcev v športu, vključuje izključno društva, ki so vezana na krovno organizacijo JVŽ-ja. Iz tega razloga ZJDS ne predstavlja realnega stanja joge v slovenskem prostoru, ter tudi ne vključuje vseh interesentov, ki jogo poučujejo. Zveza, ki izključno predstavlja samo eno zvrst, ne more izobraževati učiteljev joge, ki pripadajo ostalim zvrstem v slovenskem prostoru. To je do ostalih stilov diskriminatorno, ne etično in sporno.

Temeljni prvi načeli joge, še preden govorimo o fizični vadbi, sta Yama in Niyama. Vzpostavitev lastnih visokih moralnih in etičnih vrednot, ki vključujejo: ne-nasilje, resnicoljubje, odgovornost, ne-krajo, enotnost, čistost, zadovoljstvo s tem kar je, disciplino, študij sebe ter predanost višjemu. Te vrednote vsekakor vodijo tudi do sprejemanja raznolikosti in spoštovanja vseh skupin, ki delujejo na nekem področju.

Dejstva trenutno kažejo, da gre za monopolizacijo izobraževanja joge in prednostno uveljavljanje interesov samo ene zvrsti joge – Joge v vsakdanjem življenju. Program, ki je bil potrjen za usposabljanje strokovnih delavcev v športu, ki pod točkami 290., 291. in 292., potrjuje tudi program Športna rekreacija – joga, ki naj bi ga izvajali strokovni delavci – vaditelji, inštruktorji in učitelji joge, katerega nosilec je ZJDS, je zato za ostale stile nesprejemljiv. Joga, kot jo vidimo podpisniki, ni rekreacija ali telovadba, ampak način življenja. Ne le, da je sklep nesprejemljiv, ampak ga je po našem mnenju tudi nemogoče izvajati v praksi. Nazivi strokovnih delavcev, ki naj bi te programe izvajali, ne vsebujejo besede rekreacija, ampak zgolj vaditelj, inštruktor in učitelj joge.

 

 1. V SLOVENIJI DELUJE VELIKO ŠTEVILO CERTIFICIRANIH JOGA UČITELJEV IN UČITELJIC RAZLIČNIH ZVRSTI JOGE, KI SO STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA OPRAVILI V TUJINI IN/ALI SLOVENIJI

Podpisniki in številne druge osebe smo se strokovno izobraževali na področju svoje zvrsti joge v tuji in/ali v Sloveniji, kjer smo pridobili certifikate in diplome, ki nam podeljujejo pravico za poučevanje joge. Joga je naš način življenja in delovanja, kateremu smo zavezani in predani. Zato nikakor ne moremo pristati na diskriminatorno obravnavo našega strokovnega znanja in izkušenj.

Vsaka zvrst joge oz. šola ima svoj način usposabljanja in izvajanja izobraževalnih programov, s katerimi se pripravi nove kadre za poučevanje joge v izključno lastnem sistemu. Zato ne more obstajati zgolj eno univerzalno usposabljanje oziroma izobraževanje za joga učitelje, kot je mišljeno izobraževanje ZJDS. Hkrati pa je ne etično od že mednarodno certificiranih učiteljev in učiteljic zahtevati ponovno izobraževanje.

ZAKLJUČEK:

Zaradi vseh navedenih razlogov, Strokovni svet Republike Slovenije za šport, prosimo:

– da potrdi prvotno sprejeti sklep, da joga ni šport, za katerega velja 26. člen Zakona o športu;

– da se spremeni naziv strokovnih delavcev po programu športne rekreacije – joge v vaditelj športne rekreacije-joge, inštruktor športne rekreacije-joge in učitelj športne rekreacije-joge, ter se tako naredi očitna razlika do ostalih programov joge, ki s športom nimajo nobene povezave;

– da se naredi očitna razlika med ZJDS in ostalimi stili joge, da ne bo prihajalo do diskriminatorne ureditve. ZJDS ima vso pravico, da izvaja svoje izobraževanje na način športne rekreacije, ker pa se v slovenskem prostoru počutimo enakovredni Jogi v vsakdanjem življenju, želimo o naši (ne)vključitvi odločati sami in za svoje programe poskrbeti preko svojih zvez tako, da bodo zadovoljili zakonom slovenskega prava.

Podpisniki si želimo, da je dopis obravnavan kot dobronameren za konstruktiven dialog, h kateremu želimo pristopiti. Tudi sami si želimo, da se področje joge uredi. Vendar ne na način monopola ene zvrsti.

Priloga : Spisek podpisnikov dopisa (pravne in fizične osebe)

Pooblastilo: Podpisniki dopisa za sprejem pisnih vlog in komunikacijo pooblaščamo odvetnika Tomaža Avsenika (Linhartova cesta 68, 1000 Ljubljana, tel 01 4370 362, fax 01 4370 113, 041 696997, e-mail: tomaz.avsenik@siol.com)

 

Lep pozdrav,
podpisniki dopisa

Ljubljana, dne 31.3.2015

KAJ JE JOGA? (odprto pismo Swami Vishwashakti Saraswati)

Dne 10.11.2015 je Strokovni svet RS za šport sprejel salomonsko rešitev, da se bo tistega, ki izvaja bolj telesno-gibalno obliko joge, uvrstilo pod športno zakonodajo, tistemu, ki tega noče, pa mu ni treba. Obstajajo mnenja, da je joga pretežno telesna dejavnost in kot taka spada pod športni resor. Kar po mnenju Strokovnega sveta RS za šport pomeni, da je joga šport.

Že danes lahko napovem, da se bo jogijski scenarij v Sloveniji spremenil in večinoma se bodo vsi današnji jogijski tečaji preoblikovali v športno dejavnost.

Joga ni starodavni mit, pokopan v pozabo. Je najvrednejša dediščina sedanjosti. Joga je bistvena potreba danes in kultura jutri …. (Swami Satyananda Saraswati).

Danes sedim z vprašanjem, ali je joga šport, in o tem razmišljam? Ne, joga ne more biti šport. Joga je sama po sebi znanost in ne potrebuje dokazov, za to kaj je oziroma kaj ni. Joga je znanost o pravilnem načinu življenja in je namenjena vključevanju v vsakodnevno življenje. Deluje na vse vidike človekovega obstoja: na fizičnega, energetskega,mentalnega, čustvenega, psihičnega in duhovnega. Kar ne pomeni, da je joga pretežno telesna dejavnost, kot so jogo opredelili športni strokovnjaki. Človek predstavlja integracijo fizičnega, energetskega, mentalnega, čustvenega, psihičnega in duhovnega. To nas ločuje od živalskega sveta. Ne moremo torej ločevati telesa od uma, energije ali duše.

Beseda joga pomeni »združiti«. Ta združitev je v duhovnem smislu opisana kot združenost individualne zavesti in energije s kozmično zavestjo in energijo. Joga je način uravnoveševanja in harmoniziranja telesa, uma in čustev. To storimo s prakticiranjem asan ali telesnih položajev, pranajam ali dihalnih vaj, muder ali subtilnih fizičnih gibov, bandh ali zapor na ravni čaker, shatkarm in meditacij. Asane ne pomenijo telovadbe kot v športu, so nekaj veliko bolj subtilnega, z velikim zavedanjem in občutkom o telesu in telesnem položaju, s ciljem da dosežemo stabilnost in mirnost telesa, energije in uma. Pranajame ali dihalne vaje so za doseganje nadzora nad dihom s ciljem povečevanja zmogljivosti dihal, izboljšanje pretoka energije ter umiritev uma in čustev (tudi v tej vaji ne vidim nobene podobnosti s telesnimi dejavnostmi, razen da dihamo skozi nos, ki je telesni organ). Mudre ali energetske, psihične in čustvene drže so subtilni fizični gibi, ki spreminjajo razpoloženje, odnos in dojemanje ter poglabljajo osredotočenost in zavedanje sebe in svojega stanja (tudi v tej tehniki ne vidim nikakršne povezanosti s telesnimi dejavnostmi, razen da jih izvajamo z roko, glavo in telesom). Bandhe ali zapore na ravni čaker (tudi pri tej tehniki ne vidim nobene podobnosti s telesnimi dejavnostmi, razen da čakre predstavljajo energetske centre in se nahajajo v fizičnem telesu). Shatkarme ali jogijsko čiščenje telesa, uma in duše (ali ima mogoče ta tehnika kakšno povezanost s telesnimi dejavnostmi, razen da to izvajamo s fizičnim telesom in za fizično telo, ki predstavlja našo posodo za naše subtilno telo). Meditacija, ki se jo običajno definira kot tehniko za sproščanje, ni tehnika, več predstavlja stanje združitve individualne zavesti in energije s kozmično zavestjo in energijo (kje je tukaj fizična dejavnosti, ko pa se telo sploh ne premika).

Vse zgoraj navedene tehnike iz joge predstavljajo pripravo za stanje združitve individualne in kozmične zavesti in energije. To je cilj vsake vrste joge. Ali po Strokovnem svetu RS za šport združitev individualne in kozmične zavesti in energije predstavlja fizično dejavnost? To je zmotno mnenje.

Če so jogo definirali kod fizično dejavnost zaradi hatha joge, je to popolno nerazumevanje prekrasne hatha joge. Hatha joga ne pomeni joge kot fizično dejavnost. Hatha joga je bistveno več kot to. Pomeni čistilne tehnike v jogi. Te tehnike so čiščenja telesa, uma in duše. Ne moremo zelo natančno določiti, kdaj hatha joga preide v radža jogo. Hatha joga je priprava za radža jogo. Radža joga pa je tehnika za uravnovešanje uma in čustev. Ali lahko hatha jogo definiramo kot fizično dejavnost ali fizično jogo ali šport? Zanesljivo ne.

Zakaj ne bi z enako definicijo določili tudi, da je psihoterapija fizična dejavnost, kajti misli so v glavi in glava je fizično telo in pri psihoterapiji se telovadi z umom, ki je tudi sestavni del fizičnega telesa.

Slišala sem tudi, da neki ljudje trdijo, da so na jogo imele velik vpliv angleške vojaške telovadbene prakse, Indija je bila tedaj angleška kolonija. Kakšna ironija. Predvsem ne smemo pozabiti, da joga na tem svetu obstaja že najmanj 5.000 let kot zelo razvit sistem za združitev telesa, uma in duše. In kako dolgo obstaja angleška vojaška telovadba? Kdo je lahko imel vpliv na koga? Kot drugo se spomnimo, da so Angleži v času svojega 200 letnega bivanja v Indiji prepovedali uporabo ayurvede in joge. Ali je sploh še treba kaj govoriti o tem? Mislim da ne.

Swami Sivananda Saraswati je pojasnil jogo kot »integracijo in harmonijo med mislijo, besedo in dejanjem ali kot integracijo med glavo, srcem in roko«. S pomočjo joge se zavedanje razvije iz medsebojnega odnosa med čustveno,mentalno in fizično ravnijo, vsaka motnja na kateri koli od njih pa učinkuje na preostali dve. To zavedanje postopoma vodi v razumevanje subtilnejših področij obstoja.

Tako smo prišli do tega, kaj je pravzaprav joga? Joga je zavedanje, zavedanje vsega, kar je v nas in okoli nas. Ali je to fizična dejavnost ali šport? Mislim, da nam je vsem iz tega zelo kratkega pojasnila o jogi jasno, da joga ni niti fizična dejavnost niti šport in nikdar ne more biti šport. Če bi rekli, da je joga fizična dejavnost, potem ločujemo fizično telo od energetskega, umskega in čustvenega telesa. Ali telo lahko deluje brez uma, energije, čustev in duše? Joga pravi, da telo predstavlja podaljšek energije, da je energija podaljšek uma in da je um podaljšek duše. Kako lahko ločujemo telo od energije, uma in duše? A ni to edinstvena značilnost človeka?

Kot menda najbolj strokovno mnenje s področja joge smo dobili mnenje Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani. Ko sem prebrala to mnenje, sem edino lahko pomislila, ali je to sploh mogoče. Rečem lahko, da zame to mnenja predstavlja nerazumevanje in nespoštovanje joge, nespoštovanje do znanosti, ki v svetu obstaja že zadnjih 5.000 let. Kako je lahko ustanova s takšnim nerazumevanjem in nespoštovanjem joge z Biharsko univerzo joge v Indiji podpisala »Protokol o medsebojnem sodelovanju«? Kakšen je bil cilj tega protokola? Od fakultete smo dobili tudi spletni naslov, da naj preberemo, kako se je joga razvijala zadnjih 10 let. Ko sem to prebrala, moram priznati, da sploh nisem razumela, zakaj so nam to predlagali in kaj je tukaj signifikantnega, kar naj bi nam povedalo, da je »joga šport«, razen da je to eden od raznih poskusov, da se s »športno dejavnostjo« od vlade zasluži denar in da se od joge naredi tekmovalno obliko kot drugo možnost za služenje denarja.

V jogi ni tekmovalnosti, če pa tekmovalnost obstaja, potem to ni joga. Joga je edina disciplina, ki v sebi nima tekmovalnosti. Predstavljate si lahko tekmovanje, kdo lahko daljši čas stoji na glavo. To seveda ni joga in je sramotno za vse nas, da smo dovolili, da je prišlo do tega. Joga je druženje s samim seboj in ne tekmovanje z drugimi.

Dragi bralci našega spleta, dajem vam spletno povezavo, ki  smo jo dobili od Fakultete za šport: http://i.yogasportsfederation.org/, http://www.worldyogacup.org/. Preberite sami in nam pošljite svoje mnenje o tem, ali je joga šport?

Prosim vesolje in kozmično zavest, naj odstrani temo in razsvetli tiste, ki danes ne vedo, kaj je joga.

Žalostno je, pač pa smo jogijski znanosti dolžni, da se borimo zanjo in da ne dovolimo, da joga postane šport. Naj joga vedno ostane naša združitev s kozmično zavestjo in energijo, ki prebiva v nas.

Joga pomeni veliko več kot zgolj fizične vaje. Predstavlja tudi pomoč pri vzpostavljanju novega načina življenja, ki zajema tako notranjo kot tudi zunanjo realnost. Takšen način življenja je izkušnja, ki je ni mogoče razumeti intelektualno in lahko postane znanost o življenju le s prakso in skozi izkušnjo.

Swami Vishwashakti Saraswati